ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-17 |  ผู้สนใจ: 70
 

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-06-22
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,096)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,603) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,438) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,041) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,660) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,634) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,550) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,504) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,342) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,194) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,104) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,013) สถิติประมง.. (964) ราคาสัตว์น้ำ.. (910) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (896) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (882) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (877) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (793) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (785) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (751)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000