20.04.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-17 |  ผู้สนใจ: 85
 

20.04.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-04-20
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,116)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,609) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,440) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,041) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,662) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,640) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,554) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,508) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,347) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,198) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,107) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,016) สถิติประมง.. (968) ราคาสัตว์น้ำ.. (913) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (897) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (885) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (877) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (797) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (787) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (752)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000