ประกวดราคาซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (e-bidding).2

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-07 |  ผู้สนใจ: 138
 

ประกวดราคาซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (e-bidding).2

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-04-04
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,335)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,240) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,261) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,817) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,581) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,474) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,335) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,310) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,269) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,092) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (973) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (953) สถิติประมง.. (857) ราคาสัตว์น้ำ.. (845) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (842) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (802) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (751) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (698) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (692) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (683)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000