ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 เผยเเพร่: 2021-02-09 |  ผู้สนใจ: 120
 

ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 23 รายการ ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่ชำรุดดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอดูสภาพครุภัณฑ์ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  กำหนดขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยเริ่มรับลงทะเบียนและยื่นเอกสารในเวลา 09.00 - 10.00 น. และเริ่มทำการขายในเวลา 10.00 - 10.30 น.

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
  •   ประกาศวันที่: 2021-02-10
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-02-28
  •   ติดต่อโทร: 044514590
  •   E-mail: fishsurin@hotmail.co.th

Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000