ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 เผยเเพร่: 2021-02-09 |  ผู้สนใจ: 43
 

ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 23 รายการ ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่ชำรุดดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอดูสภาพครุภัณฑ์ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  กำหนดขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยเริ่มรับลงทะเบียนและยื่นเอกสารในเวลา 09.00 - 10.00 น. และเริ่มทำการขายในเวลา 10.00 - 10.30 น.

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
 •   ประกาศวันที่: 2021-02-10
 •   สิ้นสุดวันที่: 2021-02-28
 •   ติดต่อโทร: 044514590
 •   E-mail: fishsurin@hotmail.co.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (788)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (721) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (589) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (554) โครงการธนาคารผลผลิต.. (529) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (529) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (529) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (506) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (495) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (483) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (480) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (476) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (462) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (458) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (453) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (450) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (431) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (429) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (415)

  Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

   ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000