ประกาศประกวดราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 เผยเเพร่: 2018-07-11 |  ผู้สนใจ: 221
 

ประกาศประกวดราคา

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง สุรินทร์
 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
 •   ประกาศวันที่: 2018-07-11
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-07-16
 •   ติดต่อโทร: 044514590
 •  Hit 20 อันดับ
 • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (573)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (480) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (445) โครงการธนาคารผลผลิต.. (425) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (420) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (413) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (411) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (396) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (378) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (376) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (373) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (358) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (355) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (354) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (350) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (346) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (339) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (337) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (334) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (333)

  Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

   ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000