ประกาศประกวดราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 เผยเเพร่: 2018-07-11 |  ผู้สนใจ: 300
 

ประกาศประกวดราคา

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง สุรินทร์
 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
 •   ประกาศวันที่: 2018-07-11
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-07-16
 •   ติดต่อโทร: 044514590
 •  Hit 20 อันดับ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (793)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (721) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (590) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (555) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (530) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (530) โครงการธนาคารผลผลิต.. (529) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (506) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (496) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (485) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (483) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (480) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (476) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (463) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (460) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (454) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (450) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (432) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (429) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (415)

  Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

   ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000