ประกาศประกวดราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 เผยเเพร่: 2018-07-11 |  ผู้สนใจ: 362
 

ประกาศประกวดราคา

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง สุรินทร์
  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
  •   ประกาศวันที่: 2018-07-11
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-07-16
  •   ติดต่อโทร: 044514590

Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000