ประกาศประกวดราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 เผยเเพร่: 2018-07-11 |  ผู้สนใจ: 211
 

ประกาศประกวดราคา

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง สุรินทร์
 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
 •   ประกาศวันที่: 2018-07-11
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-07-16
 •   ติดต่อโทร: 044514590
 •  Hit 20 อันดับ
 • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (557)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (472) โครงการธนาคารผลผลิต.. (412) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (409) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (397) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (393) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (384) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (377) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (369) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (366) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (362) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (347) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (346) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (346) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (337) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (337) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (324) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (324) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (323) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (322)

  Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

   ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000