รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2021-11-09 |  ผู้สนใจ: 99
 

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2021-11-09
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31

สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2022 กองบริหารการคลัง

 กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900