แนวทางการจัดส่งรายงานการเงิน (เงินทุนหมุนเวียนฯ) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2021-09-21 |  ผู้สนใจ: 109
 

แนวทางการจัดส่งรายงานการเงิน (เงินทุนหมุนเวียนฯ) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2021-09-21
  •   สิ้นสุดวันที่: 2059-12-31
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900