การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-05-03 |  ผู้สนใจ: 162
 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
- เอกสารแนบ

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-03
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900