ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับสูงขึ้นได้ ในตำแหน่งที่กรอบตำแหน่งไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ

 กองบริหารการคลัง
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับสูงขึ้นได้ ในตำแหน่งที่กรอบตำแหน่งไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2022-12-31
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ