ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการของด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 เผยเเพร่: 2021-10-25 |  ผู้สนใจ: 20
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการของด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

ตามที่ กลุ่มบริหารจัดการทั่วไป ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซึ่งประกอบด้วย

งานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นายศิรวิชญ์ จงแจ่มใส

2. นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

งานจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางจุไรรัตน์ มีสุข

งานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางอ้อม ภักดีศรี

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
 •   ประกาศวันที่: 2021-09-17
 •   สิ้นสุดวันที่: 2021-11-30
 •   ติดต่อโทร: 034-756621
 •   E-mail: piposongkharm09@gmail.com
 •  Hits 10 อันดับ
 • ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่.. (2,263)  ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง.. (1,742) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย.. (1,701) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคู่.. (1,608) กฎหมายประมงฉบับประชาชน.. (1,079) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนคราดหอย.. (1,064) จัดการประชุมรณรงค์การใช้บัตร ATM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของเรือ ไต๋เรือ และชิ้ว(หน.ลูกเรือ).. (877) ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมา.. (812) อบรมการใช้งานlogbookให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (739) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร.. (739)

  Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

   136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000