ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 เผยเเพร่: 2019-06-26 |  ผู้สนใจ: 182
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรสงคราม

ตามที่ กลุ่มบริหารจัดการทั่วไป ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรสงคราม ได้จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซึ่งประกอบด้วย

งานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นายธนะรัตน์ ขุนทองจับ

2. นายโอฬาร ทรงกิตติธรรม

3. นางกมลวรรณ เพชรพุ่ม

งานจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1.นางสาวพเยาว์ มาลาพงษ์

 

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
 •   ประกาศวันที่: 2019-06-26
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-06-30
 •   ติดต่อโทร: 034-756621
 •   E-mail: piposongkharm09@gmail.com
 •  Hits 10 อันดับ
 • ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่.. (2,148)  ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง.. (1,648) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคู่.. (1,511) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย.. (1,481) กฎหมายประมงฉบับประชาชน.. (1,042) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนคราดหอย.. (1,006) จัดการประชุมรณรงค์การใช้บัตร ATM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของเรือ ไต๋เรือ และชิ้ว(หน.ลูกเรือ).. (809) ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมา.. (767) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร.. (685) อบรมการใช้งานlogbookให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (677)

  Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

   136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000