ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช จำนวน 3 งาน ดังนี้

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งวด >>>>>> รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานสื่อสาร จำนวน 1 งวด >>>>>> รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน 1 งวด >>>>>> รายละเอียด

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
 •   ประกาศวันที่: 2020-02-28
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-03-31 
 •   ติดต่อโทร: 075-466915, 075-466355, 095-4097020
 •   E-mail: sichon_pipo@hotmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 548  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2  จำนวนผู้อ่าน 231 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 220 รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 211 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 205 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน... จำนวนผู้อ่าน 195 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 191 ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 แยกเป็นรายจังหวัด ทั้ง 23 จังหวัด ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ... จำนวนผู้อ่าน 179 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 174 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 173

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

  รายละเอียด  ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo-pakphanang@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : pipo-khanom@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : pipo-nakhonsithammarat@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7 จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : pipo-nakhonsithammarat@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo-pakphanang@fisheries.go.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7  email  pipo-nakhonsithammarat@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 075444350, 093-1920579  FAX 075444350  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6