ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และหน้ากากอนามัย

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 เผยเเพร่: 2020-09-15 |  ผู้สนใจ: 93
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และหน้ากากอนามัย

  •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงคุระบุรี
  •   ประกาศวันที่: 2020-09-14
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-09-14

Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150