ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต
ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เพื่อใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ราชการ และรถจักรยานยนต์ของศูนย์ฯ เนื่องจากต้องใช้สำหรับการออกปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกรมประมง ภายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตรวจเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ งานนำเข้าส่งออก สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ตรวจการรายงานเรือประมงเทียบท่าของท่าเทียบเรือประมง ตลอดถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือไม่เกิน 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงภูเก็ต
 •   ประกาศวันที่: 2020-10-07
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-10-31 
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยข้า...  161   วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  145  วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  143  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมี...  120  วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งอ...  109  วันที่ 4 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย...  101  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ตมอบหมายให้ นาย...  96  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร...  93  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจ...  92  วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออ...  91

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

   สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ