ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต
ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เพื่อใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ราชการ และรถจักรยานยนต์ของศูนย์ฯ เนื่องจากต้องใช้สำหรับการออกปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกรมประมง ภายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตรวจเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ งานนำเข้าส่งออก สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ตรวจการรายงานเรือประมงเทียบท่าของท่าเทียบเรือประมง ตลอดถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือไม่เกิน 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงภูเก็ต
 •   ประกาศวันที่: 2020-10-07
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-10-31 
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  110   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  88  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  82  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกพ่อแม่พันธุ...  81  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  76  แบนเนอร์4   75  กรมประมง ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว...  75  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ดำเนินการตรวจมาตรฐานเครื่...  74  วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังก...  74

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

   สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ