ข้อมูลทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่สถิติการประมง.. (3,094)  รัฐอนุญาตให้จดทะเบียนเรือได้ ตั้งแต่ 27 พ.ย. - 16 ธ.ค.62.. (2,362) ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา.. (1,822) การเลี้ยงปูนิ่ม.. (1,766) ประวัติจังหวัดพังงา.. (888) ติดต่อเรา.. (869) ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.. (618) จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน...ตุลาคม - พฤษภาคม.......ปี..2562...... (570) วันที่ 15-16 กันยายน 2562 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ และนายสมประสงค์ ศุภรส เข้าร่วมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง และการเลี้ยงโค-แพะ ภายใต้โครงก.. (486) ประกาศจังหวัตพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (425) 20 ก.พ.62 ได้รับแจ้งโลมาตาย เกยหาดอ่าวเคย  ความยาว 2.10. เมตร ประสานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตรวจสอบ.. (329) นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดพังงา วางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ใน “วันท้องถิ่นไทย”.. (325) ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา .. (323) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับเกษตรกร.. (319) สอนการทำซั้งเชือก อ.ตะกั่วทุ่ง.. (314) เรื่อง การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล การห้ามใช้เครื่องมืออวนหรือข่ายปร.. (281) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลสถิติ .. (275) เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย.. (266) FISHERIES SHOP.. (249) วันทะเลโลก.. (248)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

     สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000