แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 2560-2564 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 2560-2564...

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 2560-2564

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-29  |  208 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 311 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่างอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000