อำนาจหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ  สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

อำนาจหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ...

อำนาจหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-29  |  123 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 311 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่างอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000