ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเรื่อง การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย

เข้าติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ...

ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเรื่อง การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |   ข่าววันที่: 2020-03-24  |  137 ครั้ง


เมื่อวันที่  24 มีนาคม  2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเ


ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเรื่อง การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านก...

ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเรื่อง การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-17  |  123 ครั้ง


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ปฏ


จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด...

ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำเรื่อง การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-03  |  353 ครั้ง


จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (192)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (175)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (175)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (169)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (119)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (86)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000