ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"...

ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |   ข่าววันที่: 2020-02-19  |  175 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ  ประมง


ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"...

ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

 เผยเเพร่: 2020-02-17  |   ข่าววันที่: 2020-02-14  |  122 ครั้ง


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ  ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมง


ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"...

ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

 เผยเเพร่: 2020-02-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-12  |  89 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ  ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมง


ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"...

ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-02-07  |  58 ครั้ง


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ  ประมงอำเภอด


ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"...

ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 4/62 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

 เผยเเพร่: 2020-02-06  |   ข่าววันที่: 2020-02-05  |  94 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (198)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (180)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (176)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000