กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ค่านิยม 12 ประการ และรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ สำนักงานประมงจังหวัดเลย

เข้าร่วมมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ค่านิยม 12 ประการ และรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ค่านิยม 12 ประการ และรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ

 เผยเเพร่: 2019-12-04  |   ข่าววันที่: 2019-12-04  |  133 ครั้ง


 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ กลุ่มบริหารและยุทธศ


ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และค่านิยม 12 ประการ ...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ค่านิยม 12 ประการ และรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ

 เผยเเพร่: 2019-12-02  |   ข่าววันที่: 2019-11-27  |  227 ครั้ง


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายชาตรี  ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยหั


เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ค่านิยม 12 ประการ และรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ค่านิยม 12 ประการ และรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 2019-11-27  |  185 ครั้ง


 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวบุรัสกร แส


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านโประแกรม Zoom การเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบ... (201)   จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย  (190)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศ... (172)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (168)  เข้าติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปร... (164)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (115)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  (110)  ออกติดตามสถานการณ์น้ำ  (93)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000