ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอภูหลวง 13 พ.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย...

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอภูหลวง 13 พ.ย. 62

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |   ข่าววันที่: 2019-11-13  |  218 ครั้ง


เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ได้ออกพื้นที


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (192)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (175)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (175)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (169)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (119)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (86)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000