จัดเตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์ปลา และจุดให้บริการประชาชน โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน จังหวัดเลย 12 พ.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

จัดเตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์ปลา และจุดให้บริการประชาชน โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับ...

จัดเตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์ปลา และจุดให้บริการประชาชน โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชน จังหวัดเลย 12 พ.ย. 62

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |   ข่าววันที่: 2019-11-12  |  222 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 นางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลยอพร้อมกับเจ้าหน้าท


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (197)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (178)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (175)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000