เข้าตรวจเช็คคุณภาพน้ำ เก็บข้อมูล และให้คำแนะนำเทคนิคและวิธีการเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำ 22 ต.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

เข้าตรวจเช็คคุณภาพน้ำ เก็บข้อมูล และให้คำแนะนำเทคนิคและวิธีการเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำ...

เข้าตรวจเช็คคุณภาพน้ำ เก็บข้อมูล และให้คำแนะนำเทคนิคและวิธีการเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำ 22 ต.ค. 62

 เผยเเพร่: 2019-10-24  |   ข่าววันที่: 2019-10-22  |  94 ครั้ง


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับ นางสาววิ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (191)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (173)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (168)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (117)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (85)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (83)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000