ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วณพระพุทธรัตนมิ่งมงคล บรมไตรโลกนาถ อ.ท่าลี่ 18 ต.ค. 62 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระรา...

ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วณพระพุทธรัตนมิ่งมงคล บรมไตรโลกนาถ อ.ท่าลี่ 18 ต.ค. 62

 เผยเเพร่: 2019-10-21  |   ข่าววันที่: 2019-10-18  |  106 ครั้ง


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวาริช  ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำคว


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (199)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (180)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (176)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (88)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000