ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP ท่าลี่ 13 ก.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP ท่าลี่ 13 ก.ย. 62

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |   ข่าววันที่: 2019-09-13  |  179 ครั้ง


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (194)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (178)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (176)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (173)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (138)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (122)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (111)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000