ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการร้านอาหารร้องเรียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณจุดสูบน้ำ สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการร้านอาหารร้องเรียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณจุดสูบน้...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการร้านอาหารร้องเรียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณจุดสูบน้ำ

 เผยเเพร่: 2019-03-15  |   ข่าววันที่: 2019-03-15  |  141 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (195)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (177)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (174)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (138)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (112)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000