ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ตามคำขออนุญาตส่งออก เลขที่ 19/2562 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ออกปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกตามคำขออนุญาตส่งออก เลขที่ 19/2562...

ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ตามคำขออนุญาตส่งออก เลขที่ 19/2562

 เผยเเพร่: 2019-01-08  |   ข่าววันที่: 2019-01-07  |  102 ครั้ง


วันที่ 7 มกราคม 2562 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารจัด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (196)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (177)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (175)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000