ออกพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บ่อน้ำสาธารณะของชุมชน ในพื้นที่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4...

ออกพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บ่อน้ำสาธารณะของชุมชน ในพื้นที่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-18  |  97 ครั้ง


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ มุสิแ


ออกพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บ่อน้ำสาธารณะของชุมชน ในพื้นที่ ตำบลนาซ่าว อำเ...

ออกพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บ่อน้ำสาธารณะของชุมชน ในพื้นที่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-18  |  89 ครั้ง


วันที่ 18 มีนาคม 64 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากล


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านโประแกรม Zoom การเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบ... (201)   จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย  (189)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศ... (170)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (167)  เข้าติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปร... (164)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (115)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  (109)  ออกติดตามสถานการณ์น้ำ  (93)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000