ร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม...

ร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

 เผยเเพร่: 2021-04-02  |   ข่าววันที่: 2021-03-31  |  98 ครั้ง


วันนี้ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนายวิทยา หันตุลา


ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม...

ร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

 เผยเเพร่: 2021-04-02  |   ข่าววันที่: 2021-03-30  |  99 ครั้ง


วันนี้ 30 มีนาคม 2564 นางสาวเข็มทอง  หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยนายวิทยา หั
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม...

ร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-24  |  84 ครั้ง


เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 นายเทียรชัยซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ร่วมกับนายวิทยา หันตุรา นักวิชาก


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (191)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (173)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (168)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (117)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (85)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (83)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000