ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564  สำนักงานประมงจังหวัดเลย

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครอ...

ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2021-01-04  |  100 ครั้ง


 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเมธา ตาลเหล็ก  ประมงอำเภอด่านซ้าย เข้าร่วม


ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564 ...

ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30  |  113 ครั้ง


วันที่ 30 ธ.ค 2563 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ พร้อมส่วนราชการอำเภอเอราวัณ ร่วมประชุม คณะ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านโประแกรม Zoom การเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 และขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ของกรมปร.. (201)   จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย.. (184)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น.. (170)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง .. (165)  เข้าติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2).. (164)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464.. (162)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (133)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. (111)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.. (105)  ออกติดตามสถานการณ์น้ำ.. (91)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000