ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonnig by Agri Map) สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ปฏิบัตงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri Map)...

ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonnig by Agri Map)

 เผยเเพร่: 2020-12-24  |   ข่าววันที่: 2020-12-23  |  108 ครั้ง


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ปฏิบัตงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจ


ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)...

ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonnig by Agri Map)

 เผยเเพร่: 2020-12-24  |   ข่าววันที่: 2020-12-22  |  111 ครั้ง


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิ


ตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง...

ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonnig by Agri Map)

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |   ข่าววันที่: 2020-12-21  |  94 ครั้ง


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัค


ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตร...

ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonnig by Agri Map)

 เผยเเพร่: 2020-12-16  |   ข่าววันที่: 2020-12-14  |  101 ครั้ง


วันที่ 11-14 ธันวาคม 2563 นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอวังสะพุง ออกพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมแล


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (194)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (178)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (176)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (173)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (138)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (122)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (111)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000