จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตั้งป้ายโครงการปลาหน้าวัด ณ ศาลาวัดศรีสัตตนาค หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตั้งป้ายโครงการปลาหน้าวัด ณ ศาลาวัดศรีสัตตนาค หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา...

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ติดตั้งป้ายโครงการปลาหน้าวัด ณ ศาลาวัดศรีสัตตนาค หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังวัดเลย

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |   ข่าววันที่: 2020-08-28  |  262 ครั้ง


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านโประแกรม Zoom การเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบ... (201)   จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย  (189)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศ... (170)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (167)  เข้าติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปร... (164)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (115)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  (109)  ออกติดตามสถานการณ์น้ำ  (93)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000