สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประ...

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |   ข่าววันที่: 2020-08-20  |  169 ครั้ง


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง รับผิดช


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประ...

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-20  |   ข่าววันที่: 2020-08-19  |  132 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายรังสันต์ ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง ร


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่...

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |   ข่าววันที่: 2020-08-07  |  220 ครั้ง


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.  สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเมธา ตาลเหล็ก  


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม...

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |   ข่าววันที่: 2020-08-07  |  144 ครั้ง


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเมธา ตาลเหล็ก  ประมงอำ


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประม...

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-07  |   ข่าววันที่: 2020-08-06  |  152 ครั้ง


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายชาตรี ดิษโสภา  ประมงอำเ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (192)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (175)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (175)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (169)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (119)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (86)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000