ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ร่วมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...

ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-05-06  |  134 ครั้ง


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:30 น. สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์  


ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...

ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-05-06  |  114 ครั้ง


เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ป


  •  บทความ
  • องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hits 10 อันดับ
  • เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ.. (11,151)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,718) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (1,235) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (1,156) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (1,126) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,117) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (1,063) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (989) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (874) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (815)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000