banner(สไลด์โชว์) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (5,549)  หน่วยงานในสังกัด.. (2,972) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (1,545) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (1,404) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (1,398) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (1,009) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (981) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (973) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (868) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (834)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : portbangkok@gmail.com