MAIN MENU (RIGHT) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

แนะนำหน่วยงาน...

MAIN MENU (RIGHT)

 เผยเเพร่: 2021-08-11  |   ข่าววันที่: 2021-08-11  |  97 ครั้ง
ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน...

MAIN MENU (RIGHT)

 เผยเเพร่: 2017-01-27  |   ข่าววันที่: 2017-01-27  |  1,092 ครั้ง


 


ภารกิจหน่วยงาน...

MAIN MENU (RIGHT)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16  |  1,076 ครั้ง


1.   •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,604)  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,442) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (1,251) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,144) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ JONATHAN ACE ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,092) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (1,092) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,079) ภารกิจหน่วยงาน.. (1,076) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,066) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (1,042)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280