กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด ๑๖ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์.. (160)  โครงสร้างหน่วยฯ (นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (132) พื้นที่รับผิดชอบ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (129) กิจกรรมบูรณาการณ์ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (129) นโยบายองค์กร.. (117) ผอ.ศูนย์ฯพร้อมคณะร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์.. (117) ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (110) คติในการปฏิบัติงาน(หน่วยฯ).. (90) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.. (88) ภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)จังหวัดอุบลราชธานี.. (88) ภารกิจ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (83) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (77) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (70) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนสิงหาคม ๖๒.. (67) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓.. (51) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒.. (48) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒.. (47) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (35) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒.. (32) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนมกราคม ๒๕๖๓.. (28)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์