POPUP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (915)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (743) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (727) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (679) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (666) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (526) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (480) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (441) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ค่ะ ติดต่อสอบถามโทร 077255288 หรือ ตึกตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 0779.. (427) Surat coastal.. (381) บุคลากร.. (380) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (364) ปัญหาการเลี้ยงหอยแครงในทะเลสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงแบบยั่งยืนในบ่อดิน.. (359) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (354) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (341) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (331) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (330) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน.. (327) ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว".. (326) สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (308)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160