กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (623)  ประกาศหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ.. (423) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (398) กิจกรรมแข่งขันตกปลาเพื่อหาเงินเข้าหมู่บ้านแม่กวงเหนือ.. (381) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (376) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (370) กิจกรรมอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (322) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (311) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 8/2563.. (307) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (303) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (301) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (298) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (293) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (272) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (265) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (256) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (256) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (252) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (249) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (245)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220