งานบริการของกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ


ระบบจองห้องอบบรมออนไลน์ 


DOF Smart Card Reader 


E-Book 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

    รายละเอียด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  coin300787@hotmail.com  โทรศัพท์ 025795591  FAX 025795591  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6