โครงการ "ยุวประมง" ประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) 1.. (227)  งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 62.. (225) โครงการอบรมยุวประมง รุ่นที่32 ประจำปี2562.. (188) การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก.. (174) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (104) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ประจำปีงบประมาณ 2561.. (83) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (81)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150