โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

    รายละเอียด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150  email  manam49@gmail.com  โทรศัพท์ 0-5536-9007  FAX 0-5536-9007  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6