ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2563...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2020-10-09  |   ข่าววันที่: 2020-10-09  |  347 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2020-09-01  |   ข่าววันที่: 2020-09-01  |  340 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2020-09-01  |   ข่าววันที่: 2020-09-01  |  302 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-08-03  |  362 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 เผยเเพร่: 2020-07-02  |   ข่าววันที่: 2019-07-02  |  419 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130