ประวัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ...  110   ติดตามและมอบพันธุ์ปลานิล   94  ต้อนรับคณะ นักเรียนจิตอาสา 904 หลักสูตร พื้นฐาน รุ่นที่ 1/2565   85  การแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า   24  3 มิถุนายน 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...  22  28 กรกฏาคม 2565 เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด...  20  การแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า   18  ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร   18  ต้อนรับคณะจากสถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยา...  18  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช...  17

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

     200 หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-narathiwat        if-narathiwat@hotmai.com   073-535062   แฟนเพจ