ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และอาหารสำหรับสัตว์น้ำ โรงเรียนอิสลามบูรณะโต็ะนอ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-22  |   ข่าววันที่: 2018-05-02  |  211 ครั้งร่วมกิจกรรมโครงการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-13  |   ข่าววันที่: 2017-01-13  |  374 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • ติดตามงานขยายผล “การเลี้ยงกบในกระชัง” .. (1,046)  ประวัติหน่วยงาน.. (928) ปลาซิวข้างขวาน (ขวานใหญ่).. (863) นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลจากอุทกภัยที่ผ่านมา.. (858) นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผอ.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกิจการพิเศษ หารือเรื่องการนำกุ้งก้ามกรามปล่อย ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส.. (763) 21 มี.ค.60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ออกรวบรวมพันธุ์ปลาป่าพรุโต๊ะแดง.. (753) ติดตามโครงการประมงโรงเรียน ณ โรงเรียนน้ำตกปาโจ.. (663) สนับสนุนพันธุ์ปลาโพงและปลานิล โครงการ คืนพันธุ์ปลาสู่อ่างเก็บน้ำยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส.. (627) นักเรียนโรงเรียนบ้านบาเละฮิเล เข้าเยี่ยมชม งานประมง-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง.. (608) ติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และเข้าแนะนำผู้เลี้ยงปลาสวยงาม.. (562)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

     200 หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-narathiwat