กิจกรรมพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000