ข่าวประชาสัมพันธุ์# ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2564 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กันยายน 2564 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2564 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2564 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

รายละเอียด        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216  email  ifsamutpra@hotmail.com  โทรศัพท์ 02 7071655  FAX 02 7071655
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6