กิจกรรมปล่อยปลาในงานเปิดอ่างห้วยทรายขมิ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมปล่อยปลาในงานเปิดอ่างห้วยทรายขมิ้น 

เหตุการณ์ภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2017-08-26  |   ข่าววันที่: 2017-08-25 |  อ่าน: 319 ครั้ง
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมประมง จัวหวัดสกลนคร ได้ร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ทำให้อ่างเก็บน้ำฯ เกิดการกัดเซาะและเกิดอุกทกภัยในพื้นที่เกษตรของจังหวัดสกลนคร โดยกรมชลประทานได้ซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในอ่างฯ และมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (4,933)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,102) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (985) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (805) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (789) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (788) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (719) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (676) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (592) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (589) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (549) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (524) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (497) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (494) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (492) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (492) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (485) โครงสร้างองค์กร.. (467) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (427) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (426)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000