นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร 

เหตุการณ์ภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2017-08-04  |   ข่าววันที่: 2017-08-02 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ได้รับการต้อนรับจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมประมง ฯลฯ โดยร่วมโครงการ big cleaning ตรวจเยี่ยมสะพานแบรี่ อ่างห้วยทรายขมิ้น ประตูระบายน้ำก่ำ ประตูระบายน้ำธรนิศนฤมิตร


  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (5,567)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,332) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (1,096) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (946) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (922) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (916) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (836) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (815) โครงสร้างองค์กร.. (786) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (745) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (742) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (709) มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (692) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (684) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (656) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (627) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (601) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (582) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (581) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).. (568)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000