ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |   ข่าววันที่: 2020-05-21 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  4  รายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์

สู่การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีคัดเลือก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (5,256)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,161) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (1,011) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (840) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (826) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (821) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (751) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (709) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (633) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (632) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (587) โครงสร้างองค์กร.. (552) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (543) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (533) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (515) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (512) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (510) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (504) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (496) มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (470)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000